Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania

Predseda:

Stanislav Husár

Členovia:

Ing. Stanislav Gabriš

Pavol Vavruš

Janka Filová

Mgr. Alojz Svedek

Ing. Miroslav Holúbek

Ján Kiačik

Peter Sabadka

Miloš Husár

Bc. Eva Poláčková