Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:

Mgr. Petra Šupáková

Členovia:

Ing. Rastislav Guga

Branislav Krajči