22.10.2017 Mesiac úcty k starším - vystúpenie DH Gloria

V nedeľu 22.10.2017 sa v priestoroch KC Nemšová uskutočnil kultúrny program pre všetkých seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pre prítomných bolo pripravené vystúpenie dychovej hudby Gloria a členov Domovu sociálnych služieb Čistá duša.
Všetky galérie