23.8.2017 Deň pre rodinu

Pre rodičov s deťmi bol pripravený pilotný projekt Deň rodiny, ktorý sa pre nepriazeň počasia uskutočnil v stredu. Cieľom projektu bolo posilniť status rodiny v meste Nemšová a upevniť vzťahy v miestnej komunite. Rodičia strávili so svojimi deťmi popoludnie zábavnou formou prostredníctvom hier a športových disciplín. Pre deti boli pripravené atrakcie ako maľovanie na tvár, skákací hrad, penová párty a Šašo Fifo. Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie súťaže detských výtvarných prác ako predlohy na magnetku.
Všetky galérie