20. zasadnutie MsZ dňa 09.11.2016

Zápisnica

Pozvánka

Hlasovanie

Uznesenia

Pracovné materiály

Všetky zápisnice a uznesenia