11. neplánované zasadnutie MsZ

POZVÁNKA

ZÁPISNICA

HLASOVANIE

UZNESENIA

Bod č. 2 Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2024 - RO č. 2

Bod č. 3 Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2024 - RO č. 3

Bod č. 4 Odkúpenie RD s pozemkami na ul. SNP

Všetky zápisnice a uznesenia