20. zasadnutie MsZ dňa 09.11.2016

Späť

Zápisnica

Pozvánka

Hlasovanie

Uznesenia

Pracovné materiály