Regionálne centrum zhodnocovania BRO

BIOODPAD - do hnedých zberných nádob:

Patrí  - odpad zo záhrad – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01):

kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia.

Nepatria: obaly iné ako papierové, kameň, textil, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.,

nepatria kosti ani po tepelnej úprave  –  z dôvodu inej technológie spracovania pred hygienizáciou

Z odpadu  zbieraného  v hnedých zberných nádobách  bude po jeho úprave drtením  vyrobený kompost.  Ten bude k dispozícii občanom mesta.

V záujme výroby kvalitného kompostu, bez prímesí nerozložiteľných materiálov, zvážte, čo do nádoby vkladáte.

 

Mesto Nemšová oznamuje občanom, že kompostáreň na ulici Gorkého bude  otvorená nasledovne:

v stredy v čase od 15:00 do 17:00 hod.

v soboty v čase od 9:00 do 15:00 hod.

Ostatné dni v týždni bude pre verejnosť kompostáreň zatvorená. Naďalej platia prísne bezpečnostné, hygienické opatrenia – vstup len s rúškom a rukavicami, do areálu vstupujú maximálne dve autá a občania sa riadia pokynmi obsluhujúceho personálu.

 

Zároveň Vám dávame na vedomie, že otváracie hodiny v Nemšovskom spravodajcovi č. 2/2020 boli aktualizované ku dňu uzávierky novín, t. z., že v súčasnosti už nie sú platné. 

 

Mesto Nemšová oznamuje občanom, že Zberný dvor na ulici Borovského č. 30 a Kompostáreň na ulici Gorkého č. 2097 budú V SOBOTU 31.10.2020 ZATVORENÉ z dôvodu celoplošného testovania na COVID 19.