Zberný dvor

Úroveň  vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022:  60,41%

Otváracie hodiny:

Pondelok:zatvorené
Utorok:11:30 – 17:00
Streda:11:30 – 17:00
Štvrtok:11:30 – 17:00
Piatok:11:30 – 17:00
Sobota:09:00 – 15:30

Zberný dvor
Borovského č. 30
914 41 Nemšová


Zberný dvor slúži výhradne na vytriedené zložky komunálneho odpadu:

  • Papier
  • Plasty
  • Sklo
  • Kovové obaly
  • Textil
  • Tetrapaky
  • Drevo

Poplatky za uloženie odpadu:

  • 0,020 € za 1 kg drobný stavebný odpad pre fyzickú osobu – odpad pochádzajúci z drobných úprav v domácnostiach

 

OZNAM : Zatvorený a dočasne presťahovaný Zberný dvor

Mesto Nemšová oznamuje občanom, že z dôvodu rekonštrukcie Zberného dvora na ulici Borovského č. 30, bude Zberný dvor dočasne presťahovaný do areálu Kompostárne na ulici Gorkého č. 2097 v zadnej časti pri čističke odpadových vôd. Z dôvodu sťahovania bude Zberný dvor zatvorený v dňoch od 8.6.2023 do 12.6.2023. Dočasný Zberný dvor na ulici Gorkého č. 2097 bude otvorený dňom 13.6.2023. Otváracie hodiny zostávajú nezmenené. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.