Zberný dvor

Otváracie hodiny:

Pondelok:zatvorené
Utorok:11:30 – 17:00
Streda:11:30 – 17:00
Štvrtok:11:30 – 17:00
Piatok:11:30 – 17:00
Sobota:09:00 – 15:30

Otváracie dni a hodiny počas vianočných sviatkov v prevádzke:
Zberný dvor
Borovského č. 30
914 41 Nemšová


19.12. Pondelok ZATVORENÉ
20.12. Utorok 11.30 - 17.00
21.12. Streda 11.30 - 17.00
22.12. Štvrtok 11.30 - 17.00
23.12. Piatok ZATVORENÉ
24.12. Sobota ZATVORENÉ
26.12. Pondelok ZATVORENÉ
27.12. Utorok 11.30 - 17.00
28.12. Streda 11.30 - 17.00
29.12. Štvrtok 11.30 - 17.00
30.12. Piatok ZATVORENÉ
31.12. Sobota ZATVORENÉ
Prevádzka Zberného dvora bude opäť otvorená

v Novom roku 2023 od 9.1.2023.

Zberný dvor slúži výhradne na vytriedené zložky komunálneho odpadu:

  • Papier
  • Plasty
  • Sklo
  • Kovové obaly
  • Textil
  • Tetrapaky
  • Drevo

Poplatky za uloženie odpadu:

  • 0,015 € za 1 kg drobný stavebný odpad pre fyzickú osobu – odpad pochádzajúci z drobných úprav v domácnostiach