Zberný dvor

V NOVOM ROKU 2024 BUDE ZBERNÝ DVOR
OTVORENÝ PRE VEREJNOSŤ od 9.1.2024.

Kontakt: 0905 611 593

 

Úroveň  vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022:  60,41%

Otváracie hodiny počas roka:

Pondelok:zatvorené
Utorok:11:30 – 17:00
Streda:11:30 – 17:00
Štvrtok:11:30 – 17:00
Piatok:11:30 – 17:00
Sobota:09:00 – 15:30

Zberný dvor
Borovského č. 30
914 41 Nemšová


Zberný dvor slúži výhradne na vytriedené zložky komunálneho odpadu:

  • Papier
  • Plasty
  • Sklo
  • Kovové obaly
  • Textil
  • Tetrapaky
  • Drevo

Poplatky za uloženie odpadu:

  • 0,020 € za 1 kg drobný stavebný odpad pre fyzickú osobu – odpad pochádzajúci z drobných úprav v domácnostiach