Odpady

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Streda: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 – 11:30 12:30 – 14:00
od 18.09.2023 do 24.09.2023

Úroveň  vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022:  60,41%

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 

 • Párny týždeň - streda  - Ľuborča, Kľúčove, Trenčianska Závada  a 1 100 litrové nádoby pri obytných domoch.
 • Nepárny týždeň - streda - Nemšová a 1 100 l nádoby pri obytných domoch.
 • V prípade zmeny termínu vývozu z dôvodu štátnych sviatkov, alebo pamätných dní počas roka, ktoré pripadnú na stanovený termín, budú tieto oznámené cestou mestského rozhlasu.
 • Zber komunálneho odpadu realizuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín.

Kompostáreň Nemšová prosí občanov, aby nevhadzovali do kontajnerov na BRO oporné  siete a tyčky z uhoriek a rajčín, biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad zabalený v igelitových taškách a vreciach, zaváraninové poháre spolu s ovocím a zeleninou, topánky, kamene a záhradné náradie . Tento druh odpadu patrí výhradne do komunálneho odpadu a v kompostárni spôsobuje veľké problémy pri jeho vytriedení.

Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie.

Legislatíva: 

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová

 • VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 
 • VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 
  • Príloha č. 1 k VZN č. 6/2014 
  • Príloha č. 2 k VZN č. 6/2014 
  • Príloha č. 3 k VZN č. 6/2014 
 • VZN č.11/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 
 • VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nemšová