Odpady

Úradné hodiny

Pondelok: 6:30 – 11:30 12:30 – 14:30
Utorok: 6:30 – 11:30 12:30 – 14:30
Streda: 7:00 – 11:30 12:30 – 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 6:30 – 11:30 12:30 – 13:30
od 15.07.2024 do 21.07.2024

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023: 60,73%

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

 • Párny týždeň - streda - 120 l, 240 l nádoby Ľuborča, Kľúčové, Trenčianska Závada – rodinné domy a 1 100 l nádoby pri bytových domoch.
 • Nepárny týždeň - streda - 120 l, 240 l nádoby Nemšová – rodinné domy a 1 100 l nádoby pri bytových domoch.
 • V prípade zmeny termínu vývozu z dôvodu štátnych sviatkov, alebo pamätných dní počas roka, ktoré pripadnú na stanovený termín, budú tieto oznámené cestou mestského rozhlasu.
 • Zber komunálneho odpadu realizuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín.

Kompostáreň Nemšová prosí občanov, aby nevhadzovali do kontajnerov na BRO oporné  siete a tyčky z uhoriek a rajčín, biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad zabalený v igelitových taškách a vreciach, zaváraninové poháre spolu s ovocím a zeleninou, topánky, kamene a záhradné náradie . Tento druh odpadu patrí výhradne do komunálneho odpadu a v kompostárni spôsobuje veľké problémy pri jeho vytriedení.

Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie.

Legislatíva: 

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová

 • VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 
 • VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 
  • Príloha č. 1 k VZN č. 6/2014 
  • Príloha č. 2 k VZN č. 6/2014 
  • Príloha č. 3 k VZN č. 6/2014 
 • VZN č.11/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 
 • VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 

Kalendár zberných dní v meste Nemšová

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Nemšová

Zverejňované údaje

VZN č. 1/2016 o nakladaní s KO a DSO na území mesta Nemšová

Program odpadového hospodárstva