Výrub drevín

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Streda: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 – 11:30 12:30 – 14:00
od 26.02.2024 do 03.03.2024

Správne poplatky: 

  • Fyzická osoba – 10,00 €
  • Právnická osoba – 100,00 €

Legislatíva: 

  • Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
  • Vyhláška MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
  • Norma STN 83 7010  O ošetrovaní, udržiavaní a ochrane stromovej vegetácie.

Tlačivá