Športové kluby

  • NTS Florbalový klub - ZŠ Nemšová, Školská 18, 914 41 Nemšová
  • TJ Družstevník Vlára Ľuborča, Gorkého 9, 914 41 Nemšová
  • Futbalový klub Slovan Nemšová, Školská 18
  • TJ Vlára Kľúčové, Trenčianska 62, 914 41 Nemšová  
  • Karate klub MUGEN o.z., Horné Srnie
  • OZ Žabka Bike Team, Horné Srnie
  • Futbalový klub Slovan Nemšová, Školská 18
  • CHAmPIoN CLUB občianske združenie