Občianske združenia a organizácie

Sme členom združení   Fitness club, NTS,  Peregrín, AKE SR, Únia prednostov SR  , MAS Vršatec,  Regionálne združenie miest a obcí SP,  Združenie hlavných kontrolórov, Slovenský  zväz kulturistiky,  Združenie matrikárov,  ZMOS, Regionálne združenie Vlára-Váh združenie obcí. 

Zoznam OZ + ŠK:

 • Peregrín, o.z., Mlynská 1 424, 914 41 Nemšová
 • Predseda: Marta Chudová
 • e-mail: ozperegrin@gmail.com
 • tel: +421 907 034 760
 • https://www.nemsova.sk/mesto/oz-peregrin/
 • NTS Florbalový klub – ZŠ Nemšová, Školská 18, 91441 Nemšová
 • Predseda: Peter Tydlačk
 • e-mail: ntsfkzsnemsova@szfb.sk
 • tel: +421 908 808 435 (asi na predsedu)
 • Nadácia Pro charitas, J. Palu 45, 914 41 Nemšová
 • Predseda: Ing. Margita Breznická
 • tel: (032)7441631
 • TJ Družstevník Vlára Ľuborča, Gorkého 9, 914 41 Nemšová
 • Predseda: Zdenko Gajdošík
 • e-mail: fkluborca@fkluborca.sk 
 • Futbalový klub Slovan Nemšová, Školská 18, 914 41 Nemšová
 • Predseda: Ing. Ladislav Kresánek (tiež som si nie istá)
 • e-mail: fks.nemsova@sportarealnts.sk
 • tel: 032/6598428
 • TJ Vlára Kľúčové, Trenčianska 62, 914 41 Nemšová
 • Predseda: Milan Patka
 • e-mail: tj.vlara.klucove@gmail.com
 • tel: 0905719291
 • Rodičovské fórum pri Základnej škole, o.z., Nemšová
 • Občianske združenie Čistá duša, Staničná 330, 911 05 Trenčín
 • Občianske združenie Kľúčikovo, Stromová 1301/1, 914 41 Nemsova
 • Predseda: Pavol Vavrúš
 • CHAmPIoN CLUB občianske združenie
 • Predseda: Oliver Vavro
 • e-mail: champion.clubsk@gmail.com
 • OZ prídomových záhr.,OZ záhradkárov, záhradkárska osada Nemšová, Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová
 • Predseda: Jozef Puliš