Mestské múzeum

Mestské múzeum sídli v bývalej hospodárskej budove, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou. Prostriedky na stavbu múzea sa získali z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce s moravským mestom Hluk.

Múzeum má bezbariérový prístup a jeho prehliadka je zdarma. K budove múzea patrí malé námestie s ôsmymi drevenými stánkami určenými na ľudovo-umeleckých predmetov a občerstvenia, priľahlý amfiteáter s fixnými sedadlami uloženými vejárovito okolo pódia.

V múzeu sa prezentuje archeologická, historická, národopisná, sklárska a vojenská časť expozície. Archeologická expozícia prezentuje jedinečné nálezy kostí z mamuta, kamenné nástroje objavené v nemšovskej tehelni, nálezy z ľuborčianskeho pohrebiska (bronzový dvojramenný čakan, dýka s vejárovite ukončenou rukoväťou, pohrebná keramika) či vzácny rádiolit. Historická časť obsahuje vzácne archívne materiály (úradné a obchodné listiny, súkromné rukopisné pozostalosti, cirkevné knihy, listy, historické fotografie). Rozsiahla národopisná časť pozostáva z ľudových textílií, odevov, krojov či tradičných hospodárskych a remeselných náradí. Túto expozíciu oživuje aj jedinečná výstava figurálneho háčkovania stvárňujúca výjavy zo života Nemšovanov.

Prehliadku rozmanitých výrobkov, ozdobných lisovaných predmetov ako sú vázy, podnosy, svietniky či ukážky diel z fúkaného skla, ale aj produkciu vyrábanú na poloautomatoch a neskôr i na najmodernejších linkách ponúka sklárska časť expozície. Najväčšiu časť expozície múzea tvorí expozícia vojenskej topografie, kartografie a polygrafie, jediná svojho druhu na Slovensku. Unikátne historické mapy, prístroje, ktoré rovnako slúžili geodézii, geofyzike a astronómii, ukážky meracej techniky pre zobrazovanie a tvorbu máp, ako aj moderné polygrafické spracovanie, zaujmú nielen odbornú verejnosť. Táto expozícia pútavo prezentuje aj priekopníkov modernej kartografie, vedcov, vynálezcov. Zbierkový fond múzea vznikol predovšetkým zo zbierok občanov mesta Nemšová, Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Topografického ústavu v Banskej Bystrici, kartoreprodukčnej základne v Nemšovej.

Okrem spomenutých expozícii má múzeum k dispozícii aj modernú techniku, vybavenú multifunkčnú miestnosť pre usporiadanie výstav, prednášok, kurzov, školení, pre klubovú činnosť.