Aktuality

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny

  26.10.2021

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.

 • Pozvánka na vernisáž výstavy

  25.10.2021

  Mesto Nemšová Vás pozýva na vernisáž výstavy s názvom "SAMA SEBOU", ktorej autorkou je Ľubica Vlková dňa 16.11.2021 o 16:30hod v Mestskom múzeu Nemšová

 • Pozvánka na brigádu v Trenčianskej Závade

  25.10.2021

  Mesto Nemšová pozýva všetkých, ktorí radi pomôžu s výsadbou kríkov- živého plota v rámci realizácie projektu „Detské ihrisko - Oáza pohybu, oddychu a priateľstva – Nemšová, mestská časť Trenčianska Závada“ na brigádu dňa 29.10.2021 od 15:30hod na futbalové ihrisko v Trenčianskej Závade.

 • Obchodná verejná súťaž

  20.10.2021

  Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž.

 • Pozvánka na florbalový zápas

  13.10.2021

  Mesto Nemšová Vás pozýva na prípravný zápas a to už túto nedeľu s reprezentáciou Nemecka o 8:00 v Trenčíne v hale M-šport na Ostrove.

 • Zriadenie protiplynovej služby DHZO Nemšová

  13.10.2021

  Za účelom splnenia si povinností zriadiť protiplynovú službu, ktorá vyplýva z Vyhlášky MV SR č. 611/2006 boli pre DHZO Nemšová v rámci realizácie projektu: „Zriadenie protiplynovej služby DHZO Nemšová“ zakúpené zariadenia nevyhnutne potrebné k zabezpečeniu jej plnenia.

 • Pozvánka na MsZ

  11.10.2021

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 31. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 14. októbra 2021 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Oznam - FK Slovan Nemšová

  8.10.2021

  Futbalový klub FK Slovan Nemšová sa úspešne zúčastnil druhej sezóny celoeurópskej akcie BIGMAT budovateľ športu a získal ako jeden z dvadsiatich futbalových klubov zo Slovenka dve sady zápasových dresov pre mládežnícku kategóriu U9 a U11 - prípravka.

 • OZNAM "stavebný úrad Nemšová - kontakty"

  6.10.2021

  Z dôvodu poruchy nie je možné pre komunikáciu so stavebným úradom Nemšová používať pevné linky. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a uvádzame mobilné telefóne čísla zamestnancov.

 • Prevádzka tenisových kurtov

  28.9.2021

  Mesto Nemšová oznamuje, že tenisové kurty v areáli NTS budú otvorené do 15.10.2021.

 • Mimoriadny oznam - odstávka elektrickej energie

  23.9.2021

  Mestský úrad Nemšová oznamuje občanom, že z dôvodu poruchy na elektrickom vedení v m.č. Kľúčové ul. Trenčianska dnes nebude zabezpečená dodávka el. energie pre spotrebiteľov. Predpokladaný termín odstránenia poruchy je 12:30.

 • Pozvánka - výstava detských prác

  23.9.2021

  Mesto Nemšová Vás pozýva štvrtok a sobotu od 14:00 do 17:00 hod na výstavu detských výtvarných prác "LACOVE CHROBÁKY" v Králikovom mlyne do konca septembra