OZNAM "stavebný úrad Nemšová - kontakty"

O Z N A M „stavebný úrad Nemšová – kontakty“

 

Oddelenie investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácií – Stavebný úrad

Z dôvodu poruchy nie je možné pre komunikáciu so stavebným úradom Nemšová používať pevné linky. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a uvádzame mobilné telefóne čísla zamestnancov


Ing. Lenka Blašková
Vedúca oddelenia-dočasne poverená
Mobil: 0918/876 665
e-mail: lenka.blaskova@nemsova.sk


PhDr. Zuzana Holubková,
Odborný referent
Mobil: 0917/985 214
E-mail: zuzana.holubkova@nemsova.sk Ing. Rudolf Kúkel, PhD.
prednosta MsÚ    

 

Všetky aktuality