Obchodná verejná súťaž

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s vyhodnotením formou elektronickej aukcie na výber uchádzača na uzavretie kúpnej zmluvy na stavebné pozemky (18) na výstavbu rodinných domov v lokalite „IBV Pod horou Kľúčové“.

Zároveň vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nebytového priestoru v Nemšovej pre účely verejnej lekárne.

Podmienky súťaží sú uvedené v nasledujúcom linku: 

https://www.nemsova.sk/obcan/transparentnost/prenajom-a-odpredaj-majetku/

Všetky aktuality