Voľby do orgánov samosprávy obcí - 2022

SPOJENÉ VOĽBY 2022 - Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Mesto Nemšová v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 29.októbra 2022 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií:

Bližšie informácie a podrobnosti k voľbám nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: 

Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania:

VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Nemšová