7. zasadnutie MsZ dňa 9.5.2019

ZÁPISNICA

HLASOVANIE

POZVÁNKA

UZNESENIA

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia