35. neplánované zasadnutie MsZ dňa 27.1.2022

POZVÁNKA

ZÁPISNICA

UZNESENIA

Hlasovanie

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia