32. zasadnutie MsZ dňa 18.11.2021

Pozvánka

HLASOVANIE

UZNESENIA

ZÁPISNICA

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia