31. neplánované zasadnutie MsZ dňa 14.10.2021

Pozvánka

ZÁPISNICA

UZNESENIA

Hlasovanie

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia