30. zasadnutie MsZ dňa 23.9.2021

Pozvánka

UZNESENIA

ZÁPISNICA

Hlasovanie

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia