28. neplánované zasadnutie MsZ dňa 3.6.2021

POZVÁNKA

ZÁPISNICA

HLASOVANIE

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia