27. zasadnutie MsZ dňa 20.5.2021

Pozvánka

HLASOVANIE

ZÁPISNICA

UZNESENIA

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia