16. zasadnutie MsZ dňa 06.07.2016

Pozvánka

Uznesenia

Zápisnica

Hlasovanie

Všetky zápisnice a uznesenia