11. zasadnutie MsZ dňa 2.8.2019

Pozvánka

HLASOVANIE

Pracovné materiály na MsZ

ZÁPISNICA

UZNESENIA

Všetky zápisnice a uznesenia