Voľby do orgánov samosprávy obcí

 • Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Nemšová
  Dokument-obyvatelia
 • ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
  Rozhodnutie
 • Informácia pre voliča
  Informácia
 • Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
  Oznámenie
 • Zapisovateľka mestskej volebnej komisie - oznámenie
  Oznámenie