Voľby do orgánov samosprávy obcí

Podrobné informácie dostupné na:

http://www.minv.sk/?volby-oso2018 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018