Voľby do orgánov samosprávy obcí

Podrobné informácie dostupné na:

http://www.minv.sk/?volby-oso2018 

 

 • Informácie pre voliča
  Dokument
 • ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
  Rozhodnutie
 • Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Zákon
 • Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Nemšová
  Počet obyvateľov
 • Uznesenie z 37. zasadnutia MsZ
  Výpis z uznesenia
 • VZN č.5/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Nemšová
  VZN
 • Prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
  Termíny