Voľby do NR SR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 29.02.2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu a na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

evidencia@nemsova.sk

spravne@nemsova.sk

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke:  http://www.minv.sk/?volby-nrsr

 • ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do NRSR
  Rozhodnutie č. 351
 • Informácia pre voliča
  Informácie
 • Informácia pre voliča
  Informácia pre voliča
 • Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt v meste Nemšová a v čase volieb sa zdržiava mimo jeho územia
  Voľba poštou
 • VZN č. 5/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
  VZN č. 5/2017