SPOJENÉ VOĽBY 2022

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

Mesto Nemšová v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 29.októbra 2022 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií:

volby2022@nemsova.sk

Bližšie informácie a podrobnosti k voľbám nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: 

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22