7. zasadnutie MsZ dňa 9.5.2019

Späť

ZÁPISNICA

HLASOVANIE

POZVÁNKA

UZNESENIA

Pracovné materiály na MsZ