11. zasadnutie MsZ dňa 2.8.2019

Späť

Pozvánka

HLASOVANIE

Pracovné materiály na MsZ

ZÁPISNICA

UZNESENIA