Zberný dvor

Na zberný dvor môžu ukladať vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, tetrapaky a kovové obaly od nápojov) len občania mestských častí Nemšová, Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada. Pri dovoze odpadu je potrebné sa preukázať dokladom o totožnosti.
 
NA ZBERNÝ DVOR JE ZAKÁZANÉ VYVÁŽAŤ KOMUNÁLNY ODPAD!!!!

 

POZOR! ZMENA - VÝVOZ PLASTOV
ZMENA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE V NEMŠOVEJ

OD 1.9.2022 UPRAVUJEME KALENDÁR ZBERU ODPADOV, KDE VÝVOZ PET FLIAŠ MENÍME NA VÝVOZ PLASTOV.

VŠETKO OSTATNÉ ZOSTÁVA V PLATNOSTI TAK, AKO JE UVEDENÉ V KALENDÁRI ZBERNÝCH DNÍ ODPADOV V MESTE NEMŠOVÁ PRE ROK 2022 V ZMYSLE PLATNEJ LEGISLATÍVY.

Adresa:                   ulica Borovského č. 30, 914 41 Nemšová

Zriaďovateľ:            mesto Nemšová

Adresa:                   ulica J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Štatutár:                  JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta

Prevádzkovateľ:      Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová

Adresa:                   Mierové námestie č. 21, 914 41 Nemšová

 

Informácie: Mestský úrad Nemšová, Janka Palu 2/3, č. tel.: 032/ 65 09 611

 

OTVÁRACIE HODINY NA ZBERNOM DVORE

PONDELOK - ZATVORENÉ

UTOROK - 11:30 DO 17:00

STREDA - 11:30 DO 17:00

ŠTVRTOK - 11:30 DO 17:00

PIATOK - 11:30 DO 17:00

SOBOTA - 9:00 DO 15:30

NEDEĽA - ZATVORENÉ

 

Žiadame občanov, aby sa riadili pokynmi obsluhy a naďalej dôsledne dodržiavali bezpečnostné a epidemiologické opatrenia.

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 je 61,23% 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 je 50,27%