Zberný dvor

Na zberný dvor môžu ukladať vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, tetrapaky a kovové obaly od nápojov) len občania mestských častí Nemšová, Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada. Pri dovoze odpadu je potrebné sa preukázať dokladom o totožnosti.
 
NA ZBERNÝ DVOR JE ZAKÁZANÉ VYVÁŽAŤ KOMUNÁLNY ODPAD!!!!

 

Adresa:                   ulica Borovského č. 30, 914 41 Nemšová

Zriaďovateľ:            mesto Nemšová

Adresa:                   ulica J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Štatutár:                  JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta

Prevádzkovateľ:      Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová

Adresa:                   Mierové námestie č. 21, 914 41 Nemšová

Zamestnanec VPS poverený vedením ZDO:  Peter Daňo

Informácie: Mestský úrad Nemšová, Janka Palu 2/3, č. tel.: 032/ 65 09 611

 

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA
(od 13.1.2021 – DO ODVOLANIA)

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020
k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
bude zberný dvor Nemšová od 13. januára 2021 otvorený pre verejnosť
v obmedzenom režime, a to:

    pondelok: ZATVORENÉ

utorok: ZATVORENÉ

           streda: od 11.30 do 17.00 h.

            štvrtok: od 11.30 do 17.00 h.

piatok: ZATVORENÉ

          sobota: od 9.00 do 15.30 h.

 nedeľa: ZATVORENÉ 

 

Za pochopenie ďakujem!

 

Ing. Rudolf KÚKEL, PhD.
          Prednosta MsÚ Nemšová

 

  

Oznamujeme, že vstup do areálu Zberného dvora bude umožnený len po jednej osobe s ochranným rúškom a rukavicami. Žiadame občanov, aby sa riadili pokynmi obsluhy a dôsledne dodržiavali bezpečnostné opatrenia.

 

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 je 50,27%

 

 

 

 

 

ZOZNAM ODPADOV PREBERANÝCH NA ZBERNOM DVORE

Ako sa v Nemšovej nakladalo s komunálnym odpadom v roku 2019