Harmonogram vývozu TKO

Párny týždeň - streda  - je vyvážaný komunálny odpad v mestskej časti  Ľuborča, Kľúčove, Trenčianska Závada  a 1 100 l nádoby pri obytných domoch.

 

Nepárny týždeň - streda - je vyvážaný komunálny odpad v časti Nemšová a 1 100 l nádoby pri obytných domoch.

 

V prípade zmeny termínu vývozu z dôvodu štátnych sviatkov, alebo pamätných dní počas roka, ktoré pripadnú na stanovený termín, budú tieto oznámené cestou mestského rozhlasu.

 

Zber komunálneho odpadu realizuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín.