Poloha

Mesto NEMŠOVÁ leží na úpätí Bielych Karpát pri sútoku riek Váh a Vlára, v západnej časti Slovenska, 14 km od krajského mesta Trenčín. Patrí do Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Je významnou križovatkou ciest z Bratislavy do Žiliny a na Moravu. Vybudovaním železnice z Trenčianskej Teplej do Brna, ako aj výstavbou sklární rástla aj hospodársky. Zlúčením Nemšovej s obcami - Kľúčové, Ľuborča a Trenčianska Závada v roku 1976 a vytvorením spoločnej úradovne - bol položený základ pre získanie štatútu mesta 1. januára 1989. Dnes sa mesto administratívne člení na mestské časti Nemšová, Kľúčové, Ľuborča a Trenčianska Závada.


Zväčšiť mapu