Najvyšší predstavitelia mesta v minulosti

Po prvej svetovej vojne boli zriadené obecné úrady a do funkcií starostovia:

 • 1920 – Ján Mutňanský
 • 1927 – Rudolf Babulík
 • 1932 – Jozef Bútora

Po II. svetovej vojne boli zriadené MNV a do funkcií predsedovia:

 • 1944-45 – Michal Prno
 • 1945-46 – Jozef Bútora
 • 1946-48 – Ján Blažej
 • 1948-50 – Ján Novosad (predseda DMSK)

V rokoch 1948-50 boli zriadené Dočasné miestne samosprávne komisie (DMSK) na čele s predsedom a po nich opäť MNV.

 • 1951-1954 - Pavel Siekel
 • 1954-1956 – Karol Krchňávek
 • 1960-1961 – Ľudovít Fehér
 • 1961-1963 – Jozef Mazanovský
 • 1963-1971 – Štefan Kozák
 • 1971-1976 – Karol Krchňávek
 • V roku 1976 došlo k administratívnemu zlúčeniu obcí a k vytvoreniu spoločného MNV. V obciach boli zriadené občianske výbory s funkčným významom predseda.
 • 1976-1981 – Fridrich Mrázik – predseda spol. MNV Nemšová
 • V roku 1982 sa stala Nemšová strediskovou obcou a v r. 1985 sa obce zlúčili do jedného územného celku. OV ostali zachované.
 • 1986-1989 – Fridrich Mrázik – predseda spol. MNV
 • 1.1. 1989 sa stala Nemšová mestom (MsNV) funkcia predsedu sa zmenila na predsedu MsNV a OV boli premenované na Mestské výbory (MsV).
 • 17.11. 1989 došlo k zmene politického systému. Od 10.12. 1990 funkcia MsNV predsedu bola premenovaná na primátora mesta, MsV zostali zachované pre Nemšovú rozšírenú na 3.
 • 1990-1994 – Jozef Rea – primátor mesta
 • 1995-2011 – Ján Mindár – primátor mesta
 • 2012 – 2019 - Ing. František Bagin, primátor mesta
 • 2019 - súčasnosť - JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta