Demografia

Mesto Nemšová zverejňuje údaje o demografickom vývoji mesta na webovej stránke:

https://egov.nemsova.sk/