Aktuality

 • Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

  3.11.2016

  Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 206 zo dňa 02.11.2016 schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Nemšová a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Nemšová a náležitosti prihlášky.

 • Bezplatný workshop - Koniec materskej dovolenky

  28.10.2016

  KEDY: 02. novembra 2016 KDE: MC Púpavka

 • Pozvánka na neplánované MsZ

  28.10.2016

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva neplánované 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 02. novembra 2016 t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. J. Palu č. 2/3, na poschodí.

 • Architektonická štúdia - Polyfunkčný súbor centrum Nemšová

  25.10.2016

  Polyfunkčný súbor centrum Nemšová v stupni: Architektonická štúdia

 • Nebuďme leniví, trieďme odpad!

  25.10.2016

  Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

 • Jan Slabák & Moravanka

  29.9.2016

  Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva pri príležitosti ,,Mesiaca úcty k starším" na koncert Jana Slabáka & Moravanky, ktorý sa uskutoční v nedeľu 23. októbra 2016 o 15:00 hodine vo veľkej sále KC Nemšová. Vstup zdarma.

 • 50. ročník oblastnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov

  29.9.2016

  OZ prídomových záhradkárov Nemšová, OZ záhradkárov Bočky, Mesto Nemšová, Únia žien v Nemšovej a ZO včelárov Trenčín, obvod Nemšová Vás pozývajú v dňoch 14. - 17. októbra 2016 do Veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej na 50. ročník oblastnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov.

 • Pozvánka na MsZ dňa 28.09.2016

  23.9.2016

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 28. septembra 2016 t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.

 • 02.09.2016 Československá party - Letné kúpalisko v Nemšovej

  31.8.2016

  Letné kúpalisko v Nemšovej Vás pozýva na Československú párty dňa 2.9.2016 od 21:00 hod.

 • Pozvánka na neplánované MsZ dňa 24.08.2016

  19.8.2016

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta zvoláva 17. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 24. augusta 2016 t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3 na poschodí.

 • 20.08.2016 Champion Race - najťažší pretek na Považí

  15.8.2016

  Najťažší pretek na Považí, sa bude konať dňa 20.08.2016 v Nemšovej-Ľuborči.

 • Organizačné pokyny pre účastníkov jarmoku

  12.8.2016

  Organizačné pokyny pre účastníkov jarmoku konaného v dňoch 12-13. augusta 2016.