Pozvánka na neplánované MsZ dňa 24.08.2016

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta zvoláva 17. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 24. augusta 2016 t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3 na poschodí.
Všetky aktuality