Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 206 zo dňa 02.11.2016 schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Nemšová a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Nemšová a náležitosti prihlášky.
Všetky aktuality