Mestský výbor Trenčianska Závada

Predseda:

  • Miloš Husár

Členovia:

  • Ľuboš Holba
  • Jozef Knápek
  • Viliam Adamec
  • Ing. Zdenko Gajdošík
  • Ján Pavlačka
  • Iveta Serišová