Mestský výbor Ľuborča

Predseda:

  • Ing. Peter Gabriš, PhD.

Členovia:

  • Ján Gabriš
  • Ľuboš Švorec
  • Bc. Andrej Moravčík
  • Bc. Oliver Vavro
  • Alžbeta Gurínová
  • Ján Mindár
  • Peter Ondreička
  • Mgr.  Anna Gajdošová
  • Emil Hrnčiarik