Mestský výbor Ľuborča

Predseda:

  • Bc. Oliver Vavro

Členovia:

  • Ján Gabriš
  • Stanislav Husár
  • Alžbeta Gurínová
  • Ján Mindár
  • JUDr. Dalibor Benko
  • Mgr. Anna Gajdošová
  • Jaroslav Mačina
  • Ing. Ivan Schwandtner