Voľby do orgánov samosprávnych krajov - 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Elektronické adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: spravne@nemsova.sk alebo sekretariatprimatora@nemsova.sk 

Určenie volebných okrskov

V meste Nemšová pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 04. novembra 2017, určil primátor mesta, že bude vytvorených  6 volebných okrskov nasledovne:

  • časť Nemšová – 3 volebné okrsky
  • časť Ľuborča – 1 volebný okrsok
  • časť Kľúčové – 1 volebný okrsok
  • časť Trenč. Závada   – 1 volebný okrsok

Sídlo volebného okrsku:
 

  • Okrsok č. 1 – zasadačka  v Kultúrnom centre, ul.  SNP 1, Nemšová, na poschodí
  • Okrsok č. 2 -  salónik v Kultúrnom centre, ul.  SNP 1, Nemšová,  na prízemí
  • Okrsok č. 3 – zasadačka  v Kultúrnom centre, ul.  SNP 1,Nemšová,  na prízemí
  • Okrsok č. 4 – Kultúrne stredisko Ľuborča, ul. Ľuborčianska 9, Nemšová
  • Okrsok č. 5 – Hasičská zbrojnica Kľúčové, ul.  Trenčianska 41, Nemšová
  • Okrsok č. 6 – Kultúrny dom Trenčianska Závada, ul. Kúty 21, Nemšová

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 5/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestra