Voľby do Európskeho parlamentu - 2019

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme na Mestský úrad v Nemšovej - podateľňa na poschodí alebo elektronicky na adresy: sekretariatprimatora@nemsova.sk alebo spravne@nemsova.sk.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, najneskôr do 1. apríla 2019.

Informácie pre voliča