Ustanovujúce zasadnutie MsZ dňa 16.11.2022

POZVÁNKA

ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE

Všetky zápisnice a uznesenia