Ustanovujúce zasadnutie MsZ dňa 16.11.2022

POZVÁNKA

Všetky zápisnice a uznesenia