Ustanovujúce zasadnutia MsZ zo dňa 10.12. 2014

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Pozvánka

Všetky zápisnice a uznesenia