Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo dňa 10.12.2018

HLASOVANIE

POZVÁNKA

Pracovné materiály na MsZ

ZÁPISNICA

UZNESENIA

Všetky zápisnice a uznesenia