mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 26.08.2008

Uznesenia

Všetky zápisnice a uznesenia