42. zasadnutie MsZ dňa 7.11.2018

Uznesenia

Zápisnica

HLASOVANIE

Pozvánka

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia